Muoti osana yhteiskuntaa ja historiaamme

Vaatetuksessa muoti tarkoittaa kulloinkin valtavirtaväestön tai eri väestöryhmien suosimaa pukeutumistrendiä. Ihmiset valitsevat vaikutteita kulloisistakin trendeistä omaan mahdollisesti jotain tiettyä suuntausta edustavaan tyyliinsä. Muoti on yhdistänyt ihmisiä ja massoja iät ja ajat mutta sen avulla osoitetaan mielipiteitä tai tahdotaan erottua jostain toisesta joukosta. Muoti on työkalu, mutta usein se mielletään pelkästään kaupalliseksi hömpötykseksi. Eri tyylejä ja alatyylejä edustavat henkilöt erottuvat usein helposti katukuvasta.high_street_fashion_12202377835

Tietyntyyppiset tyylit ja trendit ovat ominaisia tietyille väestöryhmille tai ammattiryhmille. Arabikulttuureissa pukeudutaan usein pitkiin kaapumallisiin vaatteisiin ja huntuihin. Myyjät ja johtajat taas käyttävät usein muodollista housu- tai hamepukua, joista löytyy omat alatyylinsä eri käyttötarkoituksiin. Vaatemuodin ei ole pohjimmiltaan tarkoitus olla käytännöllistä vaan pukeutumisella voi kertoa, millainen musiikki on hänen intohimonsa tai mistä hän pitää. Esimerkiksi metallimusiikin ystävät pukeutuvat väistämättä pääsääntöisesti mustaan. Naiset käyttävät korsetteja ja pitsejä. Heidän uskonnollinen ja aatteellinen vakaumuksensa erottuu lähes väistämättä pukeutumisessa, mikä aiheuttaa usein hämmennystä, pelkoa ja mielipiteitä. Tämä on toisaalta myös pukeutumistyylin tavoite.

Toiset muotisuuntaukset liittyvät jonkun väestöryhmän tai esimerkiksi elokuva- tai tarinatyylin ihannointiin. Tällaiset muotisuuntaukset eivät ilmene pelkästään pukeutumisessa vaan ne näkyvät henkilön koko olemuksessa, kiinnostuksen kohteissa ja harrastuksissa. Esimerkiksi Japanista tulevat ilmiöt ja tyylit kuten manga- ja anime ovat tällaisia. Kun puhutaan ilmiöstä, siihen liittyy usein jokin toistuva kaava tai tapahtuma. Kun puhutaan ilmiöstä, se muistetaan ja usein siihen liittyvä muotivirtauskin on pitkäaikainen. Ei saa kuitenkaan sekottaa muoti-ilmiötä ja ikonia.

Muoti-ikoni on henkilö, joka jatkuvasti omalla toiminnallaan, valinnoillaan ja pukeutumisellaan vaikuttaa valtavirtatrendeihin ja muotiin. Esimerkiksi muusikko Lady Gaga voidaan ehdottomasti nostaa yhdeksi nykyajan tyyli-ikoneista. Hän pyrkii olemaan yksilöllinen ja erottumaan, olemaan rohkea ja jopa provosoimaankin kaikella tekemisellään ja pukeutumisellaan.

Vaatetus, muoti ja trendit muokkautuvat maailmankuvamme, ajankohtaisten tapahtumien ja historiamme pohjalta. Tyylin ja vaatetuksen pohjalta tehdään oletuksia henkilöstä. Vaatetus kertoo usein, mitä ammatti- tai etnistä ryhmää henkilö edustaa. Se saattaa kertoa hänen taloudellisesta asemastaan yhteiskunnassa. Muoti on työkalu, jonka määrittää kulloinkin voimassa olevat trendit joista ihmiset valitsevat omansa tyyliinsä mielenkiinnon kohteidensa, aatteidensa tai muun muassa asemaansa perustuen.